About Us
AdministrationYour current location:Home > About Us
  • The Chair

  • Tai Wang

  • Members ( 7 )
  • Youfa Cheng   
  • Kang Chong

  • Jingbo Jin

  • Yuxin Hu   
  • Xiaoquan Qi

  • Lei Wang

Key Laboratory of Plant Molecular Physiology, CAS    Copyright 2010 KLPB
TEL:010-62836674      FAX:cuiqiang@ibcas.ac.cn      ADDRESS:No 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing,China